apr 082015
 

CCBILuDWEAAuOshDonderdag 9 april breekt het schooltuinseizoen los bij Vrij Groen: twee klassen van Basisschool Het Dok komen een lente en zomer tuinieren, genieten en leren. Tuinieren doen ze in moestuinbakken. Op paaszaterdag zijn er extra bakken geplaatst en gevuld door meester Remon, stagiaire, ouders en Vrij Groen tuiniers. Zandgrond, 20% groencompost en wat stalmest. Daar zullen de plantjes wel op groeien.