Ideewinkel

 

Logo Ideewinkel mt 15-12-11

De Ideewinkel is kort voor Kenniscentrum voor Duurzame Ontwikkeling en Burgerinitiatieven. De stichting stimuleert groene burgerinitiatieven die betrekking hebben op milieu, biodiversiteit, voeding en gezondheid. De Ideewinkel zoekt samen met de initiatiefnemer naar medestanders die kunnen helpen om een duurzaam plan te maken en het uit te voeren.

Een servicepunt, een kennis(sen)netwerk en follow-up zijn nodig om burgerinitiatieven tot leven te brengen. Hiervoor zoeken we een multifunctionele ruimte waar wij met andere organisaties en initiatiefnemers kunnen werken aan onze idealen.

Tot die plek er is kun je met vragen en ideeën terecht in Het Groene Ideecafé, Marktsteeg 1, Leiden in de voormalige Scheltemafabriek. Behalve een ontmoetingsplek is het een inspirerend platform voor mensen met duurzame ideeën en groene plannen. Elke 1e en 3e maandagavond van de maand is er een presentatie of een documentaire of film met discussie.

Bezoek de site van de Ideewinkel